fa-IR
border
داود  آسکانی

داود آسکانی

موسس
   دیپلم
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   چابهار
   0000000000000000000000000
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران