fa-IR
border
فائقه گل علیزاده بی بالان

فائقه گل علیزاده بی بالان

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   قزوین
   قزوین
   قزوین - دانشگاه علوم پزشکی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران