fa-IR
border
مجید سعیدیان

مجید سعیدیان

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   مازندران
   رامسر

عاشق خلاقیت و نوآوری - طراح کسب و کارهای نوین - ایده پرداز

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران