fa-IR
border
علی گلپایگانی

علی گلپایگانی

مربی
   لیسانس
   ایران
   مازندران
   بابل
   بابل - بلوار امام رضا ع - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنر بابل

کارآفرین و مشاوره شغلی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران