fa-IR
border
محمد مهرانی

محمد مهرانی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   ایلام
   دره شهر
   مهران فاز 5
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران