fa-IR
border
علیرضا قنبری خوش

علیرضا قنبری خوش

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   خراسان شمالی
   اسفراین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران