fa-IR
border
مرضیه امامی

مرضیه امامی

مربی
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج شرکت ایرانخودرو

- مشاور پروژه های تحلیل و طراحی سیستم های شئ گرا بر اساس متدولوژی RUP
- مدرس رسمی شرکت ایران خودرو
- برگزاری سه دوره کلاس آموزشی عملی تحلیل و طراحی سیستم های نرم افزاری شئ گرا به روش RUP در شرکت ایرانخودرو. ( این دوره بر اساس کتب و جزوات آموزشی معتبر تدوین شده است و دارای برنامه آموزشی مدون و طرح درس می باشد)

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران