border
زهرا۳۶۲۱۱۵ نکو

زهرا۳۶۲۱۱۵ نکو

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   زاهدان
   زاهدان خیابان جانبازان۱اموزشگاه هفت باغبان

دادن ایده های متفاوت تغییر ایده در راستای عملی شدن ..ایجاد بازی در راستای اموزش شناسایی خلاقیت افراد و راههای رسیدن به در مهارت

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران