fa-IR
border
هادی قدیمی

هادی قدیمی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران-حکیمیه-بلوار بهار

کار ما تبدیل ایده های نو در زمینه آی تی به محصول هست.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران