border
Aref Azimi

Aref Azimi

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران

مجموعه ای از ایده ها جمع آوری شده و ثبت شده که قابلیت اجرایی در زمان حال رو داره.
بعضی از ایده ها در کشور های مختلف اجرایی شده اند ولی بیشتر این ایده ها جدید و حتی جهانی است.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران