fa-IR
border
شاهین فرزانه

شاهین فرزانه

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   اردبیل
   اردبیل

بازیگرتئاتروتلویزیون دراردبیل

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران