border
مهرداد حسین زهی زمانی

مهرداد حسین زهی زمانی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   زاهدان

سیستم پیاده روی نوین درحوزه itبرای پیاده روی خانوادگی وفرهنگ سازی ان درجامعه امروزی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران