fa-IR
border
محمدفاضل کرمی

محمدفاضل کرمی

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   قزوین
   قزوین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران