fa-IR
border
رحیم خانی زاد

رحیم خانی زاد

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران، خ فرجام، 429
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران