fa-IR
border
حسین ص

حسین ص

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   گیلان
   رشت
   دفترICT 91735

خدمات تلفن همراه.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران