fa-IR
border
سید ابوالفضل شرافت

سید ابوالفضل شرافت

موسس
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان شهرک علمی تحقیقاتی صفه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران