fa-IR
border
محمد اشرقی طهران

محمد اشرقی طهران

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

من خودم با یکی از دوستانم به نام آقای روزبه باروزه شروع به درست کردن یک نرم افزار هستیم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران