fa-IR
border
محسن عباسی

محسن عباسی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   زنجان
   زنجان
   زنجان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران