border
سیدحمید هاشمی

سیدحمید هاشمی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

باتوجه به اینکه ایران را سراسر استعداد می دانم،
و جوانان وطنم را بهترین می دانم،
با ایده های نو، و همراهی خوبی که خواهم کرد،
مطمئنم سرمایه گذاران، به کسب ثروت و موفقیت نزدیک تر
و تعداد زیادی از جوانان وطنم، موفق تر خواهند شد

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران