border
روزبه شاهرخی

روزبه شاهرخی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   ولنجک خ هجدهم

مشاور کارآفرینی و تجاری سازی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران