border
سجاد ملکانی

سجاد ملکانی

متخصص
   فوق دیپلم
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

دانشجو

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران