فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان شیخ بهایی

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مرکز رشد تخصصی ICT آن نمایندگی مرکز توانمندسازی را در استان اصفهان بر عهده دارد. در صورت نیاز به راهنمایی تماس بگیرید.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران