border
انوشیروان مرآت

انوشیروان مرآت

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   خیابان کارگر شمالی، بین خیابان های پانزدهم و شانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران