border
محمد ابویی

محمد ابویی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   یزد
   یزد
   یزد

ایده ای برای کاهش هزینه های میلیاردی در صنعت کشاورزی دارم.
نیاز به سرمایه گذار دارم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران