border
علیرضا کرمی

علیرضا کرمی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   خیابان شیخ بهایی - مرکز رشد تخصصی هنر - طبقه 3 - واحد 411

کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات و کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
مدیرعامل سازمان مردم نهاد انجمن توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران