fa-IR
border
مهدی  جهانگیری

مهدی جهانگیری

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   همدان
   همدان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران