fa-IR
border
سجاد عابدینی پور

سجاد عابدینی پور

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   کرمان
   رفسنجان

اینجانب توانایی طراحی و ساخت پروژه ها در زمینه نظامی،کشاورزی،پزشکی،مکانیک و... میباشم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران