fa-IR
border
مهران  رسولی زاده

مهران رسولی زاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   چابهار
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران