border
علی خان زاده  طرقبه

علی خان زاده طرقبه

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   طرقبه و شاندیز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران