fa-IR
border
سید مهدی احدی نژاد

سید مهدی احدی نژاد

متخصص
border
کانون آگهی و تبلیغات پرسیاه

کانون آگهی و تبلیغات پرسیاه

   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان ، خیابان ارباب، بن بست 7 ، پلاک84

هرگز به دنبال نجات دهنده نبوده‌ام ، اما اگر قرار باشد جهان جای بهتری باشد قطعا دیزاین یکی ازفرایندهاست. همچنان باور دارم ایران با پتانسیل های زیادی که دارد با همین زیرساخت ها و شرایط موجود میتواند بستری برای رشد کسب و کارهای نوآور و پویا باشد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران