fa-IR
border
حسین رضازاده حامد

حسین رضازاده حامد

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   اردبیل
   گرمی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران