border
رضا نصیری

رضا نصیری

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   شلفی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران