fa-IR
border
رضا مرادی

رضا مرادی

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران-پرند

فعال در حوزه IOT و خدمات مبتنی بر IT

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران