fa-IR
border
حامد رجبی

حامد رجبی

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   مازندران
   آمل
   آمل دانشگاه شمال
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران