fa-IR
border
شهاب قبادی

شهاب قبادی

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   فارس
   شیراز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران