fa-IR
border
پیمان زمانی

پیمان زمانی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان - خ شیخ صدوق

فعال در حوزه صنعت و بازرگانی از سال 1387

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران