border
مرتضی ترکاشوند

مرتضی ترکاشوند

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

مدرس بازنشسته مدیر عامل سابق یک شرکت در سال 90 و شرکت دیگر در سال 94

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران