fa-IR
border
حسام رسول ابادی

حسام رسول ابادی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کردستان
   سنندج
   دانشگاه ازاد اسلامی سنندج
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران