border
علی حاجی غلام سریزدی

علی حاجی غلام سریزدی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   یزد
   یزد
   یزد - خیابان مطهری - پارک علم و فناوری یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران