border
رضا حیدری ریحانی

رضا حیدری ریحانی

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   خوزستان
   بندرماهشهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران