fa-IR
border
Mobina Akbari

Mobina Akbari

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران، پارک فناوری پردیس

اینجانب بنیانگدار استارتاپ هنرانه مرحله جذب سرمایه و شتابدهی را پشت سر گذاشته و آماده جذب افرادی خلاق و مشتاق جهت همکاری در زمینه محتوانویسی مد و پوشاک و امور اجرایی هستیم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران