fa-IR
border
علی محمد کاظمی

علی محمد کاظمی

نماینده شرکت
border
دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

  
   ایران
   فارس
   شیراز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران