fa-IR
border
ابراهیم عامری زاده

ابراهیم عامری زاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان,بزرگمهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران