border
علیرضا رهبر

علیرضا رهبر

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

تجربه خوب و عملی در زمینه های مختلف برنامه نویسی دارم و اکنون در مورد MBA و مهارتهای مدیریت تیم و استراتژی های کسب و کار مطالعه میکنم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران