fa-IR
border
سعید علومی یزدی

سعید علومی یزدی

مربی
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   www.sayasys.ir

با بیش از20 سال سابقه در فعالیت کامپیوتر ,مونتاژ ,فروش ,خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران