fa-IR
border
زمان مهدی زاده

زمان مهدی زاده

سرمایه گذار
  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران