fa-IR
border
pàrisa masoudi

pàrisa masoudi

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

اعتقاد زیادی به شادی، امید و رشد و ترویج آن دارم. دوست دارم کشورم و فرهنگمان در یاد هر توریستی بماند و برای این کار تلاش خواهم کرد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران