fa-IR
border
عبدالحمید رضایی

عبدالحمید رضایی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   هرمزگان
   بندرعباس
   بندرعباس ، جهاد کشاورزی

اینجانب دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی نزدیک به یک دهه در جزیره قشم بعنوان کارشناس مسئول اداره آبخیزدا ی ،معاون مدیر جهاد کشاورزی و مدیر منابع طبیعی قشم فعالیت داشته ام.با عنایت به عدم پژوهش های کاربردی در حوزه مدیریت زیست محیطی سرزمین قشم ، بنده پایان نامه خود را به این مهم اختصاص داده ام .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران