fa-IR
border
هاشم عرب نیا

هاشم عرب نیا

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   مرکزی
   محلات
   محلات

در حال حاظر فروشگاه اینترنتی بهنو گل را دارم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران