fa-IR
border
فاطمه فرجی

فاطمه فرجی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   مرکزی
   شازند

دانشجوی طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر اراک

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران